Porady psychiatryczne Warszawa – Wawer

Osoby z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi nie powinny obawiać się skorzystania z usługi, jaką jest profesjonalna pomoc psychiatryczna. Pomoże to bowiem leczeniu oraz pokonaniu choroby.

Psycholog a psychiatra

Na początek trzeba zaznaczyć, że między tymi dwoma rodzajami pomocy istnieją wyraźne różnice. Psychologiem jest osoba po studiach na kierunku psychologii, zajmująca się opiniowaniem, diagnozowaniem i orzekaniem o stanie psychicznym człowieka. Pomaga najczęściej w przezwyciężaniu kryzysów egzystencjalnych i rozwiązywaniu tzw. „codziennych problemów”. Natomiast renomowany psychiatra jest lekarzem medycyny i posiada specjalizację z psychiatrii. W swojej praktyce zajmuje się diagnozowaniem, a później leczeniem zaburzeń oraz chorób psychicznych. Dobry psychiatra może: wystawiać leki na receptę, kierować do szpitala i wystawiać zwolnienia lekarskie. Aby z usług psychiatry skorzystać bezpłatnie, nie trzeba posiadać skierowania, ale analogicznie, by odbyć wizytę u psychologa potrzebne jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.